PRÁCE DIAMANTOVOU TECHNIKOU

· řezání pojezdovými diamantovými pilami 

· jádrové vrtání 

· řezání stěnovými a ručními diamantovými pilami 

· řezání lanovým automatem 

 

 

 Jádrové vrtání diamantovou technikou 

·

Vrtání provádíme ve všech stavebních materiálech, včetně železobetonu.

·

Vrty je možné provádět do vodorovných konstrukcí (svislé do podlahy, dovrchné do stropu) nebo do svislých konstrukcí (vodorovné do stěny) a to pod libovolným úhlem.

·

Provádíme vrtání kotevních otvorů včetně následného vlepování kotvících prvků. Používáme certifikovanou kotvící maltu a kotvící prvky.

·

Při provádění prací chladící a výplachovou kapalinu v rámci technických možností odsáváme.

·

Provádíme vrty od Ø 18mm do Ø 1000mm (menší vrty příklepem).

·

U otvorů do Ø cca 300 mm (záleží na kvalitě betonu) lze v případě nutnosti použít k připevnění stroje na vrtanou konstrukci vakuovou podložku s vakuovou pumpou (vrtaná konstrukce není narušena pomocným vrtem o Ø 20 mm hl.120 mm pro hmoždinku).

·

Vrty lze využít pro vedení technologických rozvodů (voda, topení, plyn, vzduchotechnika, elektřina), lze odvrtávat menší obdélníkové a čtvercové otvory, které by technicky nešly vyříznout (otvory jsou následně doupraveny). U velkých otvorů, řezaných diamantovými pilami, u kterých nesmí docházet k přeřezům se využívají ve spojích řezů.

   
  Reference >>>
   

Řezání diamantovými pilami 


Řezání provádíme ve všech stavebních materiálech, včetně železobetonu.
Chladící a výplachovou kapalinu v rámci technických možností odsáváme 

  Řezání pojezdovými pilami 
·

Řezy je možné provádět do vodorovných konstrukcí s diamantovým kotoučem chlazeným vodou.

·

Řežeme do hloubky až 580mm.

·

Používáme pily s elektromotorem a pily se spalovacím motorem.

·

Pojezdové pily lze využít k demolici konstrukcí, vyřezávání dodatečných otvorů v podlahových konstrukcích, řezání dilatačních spár v čerstvém betonu, řezání komůrek.

·

Jedná se o velmi výkonné pily s podstatným zkrácením termínu prováděných prací.

·

U velkých pil se spalovacím motorem je součástí speciální kryt na kotouče, ze kterého je odsávána výplachová voda s poměrně velkou účinností.

·

Řežeme jak prostý beton, tak železobeton nebo živici.

   
 

Reference >>>

 

  Řezání stěnovými a ručními pilami 
·

Řezy je možné provádět do vodorovných konstrukcí diamantovým kotoučem chlazeným vodou (svislé do podlahy, dovrchné do stropu), do svislých konstrukcí (vodorovné do stěny). Dle technických možností lze řezání provádět i pod úhlem. Jedná se o bezpříklepovou technologii řezu bez otřesů během prací.

·

Řežeme do hloubky až 800mm.

·

Stěnové a ruční pily lze využít k demolici konstrukcí, vyřezávání otvorů, řezání dilatačních spar, řezání komůrek

   
  Reference >>>
   
  Řezání lanovými pilami 
·

Řezy je možné provádět do konstrukcí v libovolných polohách. Tato metoda je vhodná k odstraňování velkých bloků železobetonu a dalších materiálů jen s omezením hmotnosti vzniklého bloku.

·

Řežeme do neomezené hloubky.

·

Lanové pily lze využít k demolici konstrukcí jako jsou například mostní konstrukce, vodní díla, vyřezání základů pro generátory, vyřezávání servisních otvorů, řezání dilatačních spár.

   
  Reference >>>